Студиска посета

Студиска посета во Холандија

Студиската посета на македонската делегација во Холаднија се одржа во периодот од 17 до 23 септември 2017. Учество зедоа десет експерти од Министерството за животна средина и просторно планирање и Управата за хидрометеоролошки работи на РМ.

 

Агенда [PDF, 307KB]

Слики [PDF, 1.6MB]

Студиска посета во Литванија

Во рамките на твининг проектот, во периодот од 7 до 11 мај 2018, се одржа студиска посета во Литванија. На оваа студиската посета учествуваа десет експерти од Министерството за животна средина и просторно планирање.

 

Агенда [PDF, 219KB]

Слики [PDF, 1.7MB]